ماكگرەگور كوروناۆيرۋسپەن كۇرەس ءۇشىن ميلليون ەۋرو بەرەدى

401

يرلانديالىق فايتەر كونور ماكگرەگور ءوز ەلىندەگى اۋرۋحانالارعا كوروناۆيرۋسپەن كۇرەس ءۇشىن ءبىر ميلليون ەۋرو بەرەدى، - دەپ حابارلايدى Vesti.kz. ماكگرەگور Twitter جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا يرلانديا قارجى ءمينيسترى پاسكال دونوحيۋمەن سويلەسكەن سۋرەتىن جاريالادى. سوندا ول لەينستەردەگى (يرلانديا شىعىسىنداعى پروۆينتسيا) اۋرۋحانالارعا ميلليون ەۋرو بەرەتىنىن ايتقان. ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن "بارسەلونا" فۋتبول كلۋبىنىڭ شابۋىلشىسى ليونەل مەسسي مەن انگليالىق "مانچەستەر ءسيتيدىڭ" باس باپكەرى حوسەپ گۆارديولا كوروناۆيرۋس ەپيدەمياسىنا كۇرەسكە بارسەلوناعا ءبىر ميللليون ەۋرودان بەرگەن بولاتىن. كريشتيانۋ رونالدۋ مەن ونىڭ اگەنتى دە كوروناۆيرۋسقا قارسى قايىرىمدىلىق جاسادى - ولار ليسسابون مەن پورتۋداعى ۆيرۋس جۇقتىرعان ناۋقاستار تەراپياسىنىڭ جاڭا ءۇش بولىمشەسىن قارجىلاندىردى.

پىكىرلەر